Faciliteter

Værftets kapacitet

 • Grundareal 8.000 m2
 • Bebygget areal 2.732 m2 fordelt på 6 haller.
 • Kajkapacitet
 • Beddingskapacitet:
  • Lille bedding 150 ton
  • Store bedding 250 ton
 • Mobilkran: vi løfter fartøjer op til 14 tons
 • Mandskabslift, vi kommer op i 20 meters højde
 • Servicering af både op til 27 meters længde
 • Medarbejdere 15-20
 • Godkendelser:
  • Det Norske Veritas
  • Lloyds
  • Søfartsstyrelsen
  • Miljøgodkendelse
  • Arbejdstilsynet – Niveau 1 virksomhed.