Det gode håndværk


Fra begyndelsen af det, nogle kalder for “plastic-æraen”, har Mathis Værft dog indset, at der måtte være udviklingsmuligheder i at lave godt bådebyggeri i de “komposite” materialer, der er fællesbetegnelsen for materialer i kombinationerne træ, glasfiber, polyester, kulstof osv. i forskellige konstruktionsmetoder.

Problemerne har ikke været at sætte sig ind i og leve op til de avancerede teknikker, men mere at bibeholde den håndværksmæssige standard, som vi ønsker at være kendt for.

Vi mener, at vores produkter viser, at vores standard ligger meget tæt på det der er teknisk opnåeligt i dag.

før vores master når skyerne, skal det understreges, at vi ikke kunne nå så langt og samtidig forpligtige os videre, hvis ikke vi havde haft en kundekreds, der tror på os og stiller os gode opgaver. Kundens ideer er vores inspiration, og det har gennem gode reder/værft relationer vist sig, at næsten alt er muligt, blot projektets udvikling holdes inden for kravene til sikkerhed, brugbarhed og kvalitet.

 

Chalup - Krone 2Arbejdsbåde/Specialfartøjer:

Patruljebåde
Lodsbåde
Miljøfartøjer
Danida Projekter
Redningsbåde
FRB Både

Byggemetoder:
·
One/Off
· I form
· På skabelon

Materialer:
·
Kulfiber
· Kevlar
· Glasfiber
· Andre kompositter

Teknikker:
· Infusion støbning
· Wacuum assisted støbning
· Håndoplægning

 

 

Mathis 35 One DesignLystbåde/Kapsejladsbåde:

Mathis 35
Mathis 25, forår 2007
Kapsejladsbåde i one/off metoden
Turbåde

Byggemetoder:
· One/Off
· Specialopbygning i træ eller komposit
· Could Moulded metode

Materialer:
· Træ
· Komposit
· Epoxy, polyester
· Kevlar
· Kulfiber samt retningsorienterede måtter

Teknikker:
· Cold Moulded
· Wacuum assisted støbning
· Håndoplægning

Design og rådgivning af alle områder indenfor lystbåde